Arbeidsmarkt

De landelijke trend van vergrijzing en ontgroening zorgt ook in de Hoeksche Waard voor een toenemend tekort aan arbeidskrachten. Een gezamenlijke aanpak tussen gemeente, onderwijs en ondernemers is belangrijk om nu en in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken. Samen maken we ons hard voor onderwijs dat goed aansluit op de vraag van de bedrijven in de Hoeksche Waard en een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van! Doe je ook mee? Ontdek waar jouw kansen en mogelijkheden als ondernemer liggen, kom alles te weten over sociaal inclusief ondernemen, krijg inzicht in subsidieregelingen en werk aan een sterk werkgeversmerk.