Milieu & afval

Veel ondernemers krijgen in meer of mindere mate te maken met milieuregels. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bepaalt of je melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dat is afhankelijk van de activiteiten die je uitvoert. Welke milieuregels gelden voor jouw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder jouw bedrijf valt. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

Sinds het ingaan van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is via het Omgevinsloket na te gaan of en aan welke milieuregels je moet voldoen. Hier kun je ook meteen de melding of vergunningsaanvraag regelen.

Gemeente Hoeksche Waard werkt toe naar een 100% circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat. Grondstoffen worden immers steeds schaarser. Bovendien kost het veel energie om nieuwe producten te maken. Deze nieuwe economie levert volop kansen op voor slimme ondernemers. Benieuwd wat jij kunt doen? Kijk voor uitgebreide informatie over dit onderwerp op de duurzaamheidspagina.

Voor de afvalinzameling werkt gemeente Hoeksche Waard samen met de RAD. Voor vragen over bedrijfsafval of bijvoorbeeld het extra leegmaken van bedrijfscontainers kun je het beste rechtstreeks contact opnemen via bedrijfsafval@radbv.nl.