Vergunningen, ontheffingen & subsidies

Binnen gemeente Hoeksche Waard krijg je veel ruimte om te ondernemen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gezond ondernemersklimaat. Maar er gelden wel regels.

Denk aan vergunningen met betrekking tot openingstijden, het organiseren van evenementen en de Alcoholwetvergunning. In een aantal gevallen heb je ontheffing nodig van de gemeente, bijvoorbeeld wanneer werkzaamheden zorgen voor geluidshinder of bij het verbranden van ziek hout. Via de gemeente kun je ook verschillende subsidies aanvragen. Een compleet en duidelijk overzicht van alle vergunningen, ontheffingen en subsidies vind je op de website van de gemeente.

Afhankelijk van de branche waarin je werkt, kun je in de Hoeksche Waard te maken krijgen met vergunningen. Een vergunning is een officiële toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. Wil je meer weten over de vergunningen in de Hoeksche Waard en hoe je deze kunt aanvragen? Je vindt de informatie op de website van de gemeente.

In sommige gevallen kun je met een ontheffing van gemeente Hoeksche Waard toestemming krijgen om soms een bepaalde activiteit uit te voeren. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. Op de website van de gemeente  vind je onder het kopje Ontheffingen meer informatie.

Bij een subsidie krijg je financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, provincie Zuid-Holland of gemeente Hoeksche Waard. Soms krijg je geld. Maar het kan ook zijn dat je minder belasting hoeft te betalen, of iets anders krijgt. Bijvoorbeeld tegoedbonnen om een adviseur in te huren. Als je meer wilt weten over de geldende subsidieregelingen kun je op de website van de gemeente  meer informatie vinden.

Ondernemers met een goed idee of initiatief kunnen gebruik maken van het Ondernemersfonds. Gemeente Hoeksche Waard heeft hiervoor een bedrag van € 25.000,- per jaar gereserveerd. Hiermee ondersteunt de gemeente lokale initiatieven van collectieven van ondernemers of eigenaren. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van de samenwerking tussen Hoeksche Waardse ondernemers. Ook voor activiteiten die helpen om het economisch vestigingsklimaat te versterken, kun je een beroep doen op het Ondernemersfonds. Meer informatie vind je op de website van de gemeente.