Belastingen

Als ondernemer in de Hoeksche Waard heb je te maken met verschillende lokale belastingen (gemeentelijke heffingen). Voor een deel hangen deze af van het soort bedrijf dat je hebt. Maar ook gemeente Hoeksche Waard bepaalt of en welke belastingen op het eiland gelden.

Samenwerkingsverband Vastgoed Heffingen en Waardebepalingen (SVHW) is verantwoordelijk voor het innen van de lokale belastingen en stelt de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vast.

Samen met andere ondernemers kun je een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeer je in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Om tot een BIZ te komen, moet een plan gemaakt worden waarmee de gemeente akkoord gaat. De SVHW int de BIZ-bijdrage bij de ondernemers zodat deze geïnvesteerd kan worden in het gebied. Meer informatie over een Bedrijven Investeringszone vind je op de website van de gemeente.

Wanneer je de lokale belastingen niet kunt betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor een kwijtschelding. Die kun je aanvragen via de website van SVHW (eHerkenning).