Commissie lokaal – OHW

De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard zet zich in voor een optimaal vestigingsklimaat. Een belangrijk onderdeel is het stimuleren van lokaal inkopen door inwoners, de gemeente en ondernemers. “Wat we lokaal kunnen, doen we lokaal” is hierbij het uitgangspunt. Door lokaal inkopen versterken we de lokale economie en bevorderen we de werkgelegenheid in de regio. Daarmee is de cirkel rond en maken we samen de Hoeksche Waard steeds sterker.

Speerpunten:

  • Ondersteunen: Koop Lokaal-initiatief.
  • Belangenbehartiging: Lokale agenda’s als voeding voor regionale standpunten van OHW.
  • Verbinding: Acteren als intermediair tussen lokale ondernemers en de diverse commissies OHW.
  • Aantrekkelijk ondernemingsklimaat: Het behoud van de lokale economie en onderling zaken doen is een must. Inzetten op het behouden van lokale bedrijven en een vitale detailhandel door het agenderen van samenwerking op hoofdthema ‘s.
  • Netwerkfunctie: Banden versterken tussen OHW en de betreffende wethouders, ambtenaren en Accountmanagers bedrijven van gemeente Hoeksche Waard om de belangen van OHW-leden beter te kunnen behartigen.
  • Lobby: Balans in lokaal investeringsbeleid. Vanuit gemeente gelijkmatige voeding Hoeksche Waard breed. Stimulering van ‘het lokaal zaken doen’.
  • Gelijk speelveld: Inzetten op eenduidig vergunningenbeleid en gelijke kansen in alle kernen.

Mail voor meer informatie of het delen van goede ideeën naar lokaal@o-hw.nl